Meno Heslo  

REKUPERÁCIA
Aj keď vzduch nevidíme
je súčasťou nášho
aktívneho života
a nedá sa bez neho žiť.
Rekuperačné
jednotky sú
pľúca nášho domova.
Fungovanie ventilačnej jednotky
a princíp odovzdávania tepla
Rekuperácia vzduchu je spôsob vetrania budov so spätným získavaním tepla. V obvodovej stene obytných miestností sú zabudované nastaviteľné otvory pre prívod vzduchu. Z kuchyne, kúpeľne a WC je vzduch odvádzaný. Odpadový vzduch prúdi z týchto miestností s vyššou teplotou do vetracieho zariadenia, kde mu výmenník tepla odoberie časť tepelnej energie a odovzdá ju čerstvému vzduchu, ktoré je do výmenníka privádzané z vonku. Tento systém ušetrí veľké množstvo energie, preto sa často používa pri nízkoenergetických domoch.
 
Zdravé životné prostredie s trvalo čerstvým a hygienickým vzduchom
aj u Vás doma s tichou a úspornou vetracou jednotkou s rekuperáciou tepla.
FAKTY, o ktorých možno nevieme...

  • až tretinu dňa odpočívame a spíme
  • ukazuje sa, že až 50% všetkých chorôb súvisí s kvalitou vnútorného prostredia budov
  • kvalitne riadené vetranie má preukázatený vplyv na ľudské zdravie, tepelnú a akustickú pohodu bývania;
    pri nasávaní vonkajšieho vzduchu do obydlia eliminuje, resp. odstraňuje, nežiadúce pevné častice (peľ, prach, a i.), pri odsávaní vnútorného vzduchu z obydlia eliminuje, resp. odstraňuje, vodnú paru, CO2, oxid uhoľnatý, radón, rôzne nežiadúce pachy (cigaretový dym) a výpary
  • nedostatočné vetranie napríklad zvyšuje relatívnu vlhkosť vzduchu, a tým aj vznik nebezpečných plesní;
    vlhnutie stien tak môže narušiť murivo či konštrukciu domu
  • vďaka kvalitnému rekuperačnému výmenníku vrátime draho vyrobené teplo až z 92% späť - môžeme tak usporiť aj viac ako 50% z celkových nákladov nielen za vykurovanie, ale aj za chladenie objektu
  • od roku 2020 bude v nízkoenergetických a pasívnych domoch nutnosťou riadené vetranie s rekuperáciou
Príklad inštalácie ventilačnej jednotky
a sústavy rozvodov v objekte
 
×